Thursday, February 2, 2012

A creative kid knows her country

Poland presented by Joanna Dabrowska
Image courtesy of Art in all of us
used by permission.
EN: Recently I have been browsing the wonderful World Art book of NGO Art in all of us, which promotes tolerance in the world by developing exchange programs between kids using art as universal language.

The book features a drawing and a poem made by a kid and a photo of a kid for every of the 192 UN country. For Poland, the drawing was made by Joanna Dabrowska, 12 years old. It depicts the 2 natural icons: the Tatras Mountains, the Vistula river and the Baltic sea. I like her drawing because she really achieved presenting her country to the world using vivid colors.

PL: Niedawno przeglądałem wspaniałą książkę 'World Art book' wydaną przez organizację dobroczynną Art in all of us, która działa na rzecz pokoju na świecie poprzez rozwój programów wymiany między dzieciakami, które wykorzystują sztukę jako uniwersalny język.


Książka zawiera po jednym dziecięcym rysunku i wierszu, oraz fotografię młodego autora, na każde ze 192 państw należących do ONZ. Polskę reprezentuje praca 12-letniej Joanny Dąbrowskiej. Przedstawia 2 oczywiste ikony kraju: Tatry oraz Wisłę, która wpada do Bałtyku. Podoba mi się jej praca, bo udało się jej zaprezentować swój kraj w mocnych, żywych kolorach.