Monday, April 16, 2012

Poland Trek Now Powered by Vistula Cruises

EN: We’re very honoured to announce that Poland Trek will BE POWERED BY Vistula Cruises (Żegluga Wiślana). We’re extremely excited to have them as our main sponsor and supporter. The whole Poland Trek team is very thankful to Łukasz Krajewski and his crew for helping make the expedition a huge success. 
PL: Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że nasza wyprawa będzie "napędzana" przez Żeglugę Wiślaną. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani możliwością współpracy. W imieniu całego zespołu Poland Trek chcielibyśmy podziękować Łukaszowi Krajewskiemu i jego załodze za pomoc w realizacji naszego przedsięwzięcia. 

EN: Vistula Cruises is the only (Houseboat) boat-charter company on the Vistula River! One of the reasons that Louis-Philippe chose the Vistula River is that it is one of Europe’s last remaining real wild waterways. Vistula Cruises specialise in introducing this relatively unknown wonder to tourists. As Łukasz Krajewski, the owner of VistulaCruises and boating pioneer explains, “My target is to provide ordinary people, both aquatics lovers and those who have never had anything to do with water, with the opportunity to explore Polish inland waterways from the board of the houseboat, i.e. a motor-boat, easy to operate, guaranteeing comfort and safety during the cruise plus lots of unforgettable impressions!”

PL: Żegluga Wiślana to pierwsza regularna żegluga po Wiśle i jedyna czarterująca jachty motorowe (Houseboty) na rzece. Jednym z powodów dla których Louis-Philippe zdecydował się przepłynąć Wisłę jest fakt, że jest to jedyna ostatnia z dzikich rzek w Europie. Jej piękno i wyjątkowość staraja się pokazać turystom Żegluga Wiślana. Tak wspomina o tym, Łukasz Krajewski, właściciel Żeglugi: "Moim celem jest udostępnienie zwykłym ludziom, wodniakom i tym którzy nic wspólnego z wodą nie mieli, możliwości poznania polskich śródlądowych szlaków wodnych z pokładu hausbota, czyli prostego w obsłudze jachtu motorowego, którym podróż zapewnia zarazem komfort i bezpieczeństwo oraz mnóstwo niezapomnianych wrażeń!"

EN: The back up crew of Poland Trek will be staying on one of the fantastic Vistula Cruises boats, elevating the photographing and filming of Louis-Philippe on his epic journey to another level. We hope to invite local and international journalists on board Vistula Cruises to talk about Poland Trek and enjoy the boat. We’ll be posting much more about Vistula Cruises once the Trek starts so that everyone can see the amazing waterways and the boat. 
PL: Dzięki hojności Żeglugi Wiślanej załoga wspomagająca Poland Trek będzie mieszkać na wspaniałym jachcie. A co najważniejsze, możliwość podążania za kajakiem Louisa-Philippa szlakiem wodnym stwarza niesamowite warunki do filmowania i fotografowania całej wyprawy z bliższej perspektywy. Mamy nadzieję gościć też na pokładzie tego niepowtarzalnego jachtu lokalnych i międzynarodowych reporterów. Więcej informacji na temat Żeglugi Wiślanej i naszych wrażeń na temat przepięknych krajobrazów będziemy zamieszczać  podczas trwania wyprawy.