Tuesday, May 15, 2012

Poland Trek - the full story so far...Day 1

Day 1- 7th of May 2012


The Tatras mountains should never be underestimated. Louis-Philippe Loncke and Tomasz Grzywaczewski (Poland Trek co-organiser and promoter), who are both experienced adventurers and climbers would send this message to travellers to the region.

 
 PL: Tatr nigdy nie należy lekceważyć. Takie przesłanie mają dla odwiedzających te regiony Louis-Philippe Loncke i Tomasz Grzywaczewski (Poland Trek współorganizator i promotor), doświadczeni podróżnicy i wspinacze górscy.


The climb to the Rysy summit was one fraught with excitement, danger and shear determination.
Although the rest of Poland was basking in Spring weather, up on the path to the highest summit of the Tatras mountains - Rysy - the weather was extreme and dangerous. They encountered a blizzard, with very poor visibility. At first they were climbing with other crews but at the very steep path between ridges, the other crews headed back down. In this mountain corridor 2 metres of snow lay.  They had to  walk with crampons, with Tomasz having one ice pick. They had to go extremely carefully, making small, precise footprints in the snow. As it would be very easy to slip and fall at least 300 metres. Two climbers, two weeks ago unfortunately lost their lives at a similar point.


PL: Wspinaczka na szczyt Rysy była jednocześnie ekscytującym, niebezpiecznym i wymagającym pełnej determinacji doświadczeniem. Chociaż reszta Polski cieszyła się wiosenną pogodą, na drodze do najwyższego szczytu Tatr - Rysy - warunki były ekstremalne i niebezpieczne. Zamieć śnieżna ograniczała kompletnie widoczność. Początkowo na trasie spotkali inne grupy wspinaczy, jednak na bardzo stromej ścieżce pomiędzy grzbietami górskimi pozostałe ekipy zdecydowały się zawrócić. 2-metrowa warstwa śniegu pokrywająca ten górski korytarz zmusiła ich do używania raków i kijka do rozbijania lodu. Musieli iść bardzo ostrożnie, stawiając małe precyzyjne kroki i uważając by się nie poślizgnąć, co mogłoby spowodować upadek z wysokości przynajmniej 300 metrów. Bardzo łatwo tam o wypadek. Około dwóch tygodni wcześniej w podobnym punkcie zginęła para wspinaczy. 


The weather condition were very difficult, and hard to predict. Again, Louis-Philippe and Tomasz would reiterate the respect people should have for the Tatras mountains.
They finally reached the summit at around 5pm, exhausted. They left at dusk and had to continue their journey in darkness. Finally they made camp at a shelter at 10pm. Louis-Philippe stated that this was one of the five most difficult and exhausting days in explorers career.


PL: Towarzyszące im warunki pogodowe były bardzo trudne i niemożliwe do przewidzenia. Obojgu z nich, Louis-Philippe i Tomaszowi ponownie nasunęła się myśl, że do Tatr należy zawsze podchodzić z szacunkiem i ostrożnością. Ok. godz. 17, wyczerpani, w końcu dotarli na szczyt. Wyruszyli w dalszą drogę o zmierzchu i zmuszeni byli kontynuować swój górski trawers w ciemności. Wreszcie ok 22:00 rozbili obóz w schronisku. Louis-Philippe stwierdził, że to był jeden z pięciu najtrudniejszych i najbardziej wyczerpujących dni w jego karierze odkrywcy.