Team

Louis-Philippe Loncke: adventurer & explorer

EN: Belgian LouPhi is well known in the adventure community having done several world first expeditions. He is a member of the Explorers Club and the Royal Geographic Society. He has completed during the summer of 2011 a similar project in his home country by touring 600km of canals with a kayak.
This new expedition will involve several new challenges as the Vistula is much longer and there will be no days off during the journey.

LPL is an ambassador for Jane Goodall's Roots & Shoots Belgium.
Download adventure CV/Resume - Wikipedia: EN

PL: Urodzony w Belgii, Louis-Philippe Loncke jest dobrze znany w środowisku podróżników ze swoich nowatorskich wypraw w różne części świata. Jest członkiem   Explorers Club  i Royal Geographic Society.  Latem 2011 roku zakończył podobny projekt w swoim kraju, pokonując swym kajakiem 600-kilometrową trasę. Jednakże tym razem podniósł sobie poprzeczkę, gdyż Wisła jest znacznie dłuższym dystansem do pokonania i czas na to przeznaczony jest ograniczony.
LPL jest ambasadorem Jane Goodall's Roots & Shoots Belgium.
Wikipedia: PL

Natalie Hill: photographer & camera

EN: Born in the UK and now based in Brussels, Natalie is an editorial and commercial photographer. Natalie joined the project to challenge herself physically and artistically and because she admires the raw enthusiasm and dedicated of Louis-Philippe. She shoots portrait, editorial and commercial photography and her photographs have appeared in magazines and publications in China, Europe and the US. She shoots motion as well as stills and works in a film collective called Webbit films.

PL: Natalie Hill: urodzona w Wielkiej Brytanii, a teraz mieszkająca w Brukseli, specjalizuje się w fotografii reklamowej oraz wydawniczej. Udział w projekcie jest wyzwaniem artystycznym i fizycznym, które sama sobie narzuciła. Ponadto zachwycił ją naturalny entuzjazm i poświęcenie Louis-Philippe. Robi zdjęcia portretowe, reklamowe i wydawnicze, a jej prace ukazały się w magazynach i publikacjach w Chinach, Europie i Stanach Zjednoczonych. Na filmach zna się równie dobrze jak na zdjęciach i pracuje w zespole filmowym Webbit films.

Tomasz Grzywaczewski: adventurer & journalist, camera

EN: He's a law graduate and the originator and organiser of the “Long Walk Plus Expedition” from Yakutsk in Siberia to Calcutta in India in the footsteps of a Polish hero – Witold Gliński. Contributor and photographer of travel sections in numerous newspapers and magazines. He hates routine and feels at his best when each day brings new adventures. In everyday life and while travelling, just like in the poem of Robert Frost, from two roads he always chooses the one less traveled.


PL: Podróżnik, dziennikarz i filmowiec, prawnik z wykształcenia. Pomysłodawca i organizator wyprawy Long Walk Plus Expedition z Jakucka na Syberii do Kalkuty w Indiach, śladami polskiego bohatera Witolda Glińskiego. Współpracownik licznych magazynów, m.in. „Wprost” i „National Geographic Traveler”. Nie znosi rutyny, a najlepiej czuje się w drodze, kiedy każdy kolejny dzień stanowi nową przygodę i wyzwanie. W życiu oraz w podróżach, zgodnie ze słowami Roberta Frosta, „z dwóch dróg wybiera zawsze tę mniej uczęszczaną”.

Anna Ziętek: translator
EN: Polish from nationality but the World is her home. Anna believes that it's not the coincidences that shape our life path but our reaction to them. This is how she met Louis-Philippe speaking about Poland Trek on the BANFF World Mountain Festival and decided to contact him and join the team. Travels and adventure is what she likes the most. Has visited more than 30 different countries and have many more on the "pending" list. Committed to the professional work she tries to kill the routine with piano jazz classes and outdoor sports like climbing or recently paragliding.

PL: Z urodzenia Polka, ale jej domem jest cały świat. Anna wierzy, że nie zbiegi okoliczności kształtują nasze życie, ale nasze reakcje na nie. W taki właśnie sposób poznała Louisa-Philippa, kiedy opowiadał o swoim projekcie w Polsce na BANFF światowym festiwalu filmów górskich. Wtedy właśnie postanowiła napisać do niego i dołączyć się do ekipy. Pasjonują ją podróże i ciągłe wyzwania. Zwiedziła już ponad 30 krajów i z niecierpliwością czeka by poznać resztę. Zobowiązana do pracy zawodowej stara się za wszelką cenę zabić rutynę lekcjami jazzu na pianinie i sportami na łonie natury jak wspinaczka i ostatnio paralotnia.


Zuzanna Łukasik: translator & social networks

EN: Zuzanna quite recently started accomplishing her dreams of travelling to the world's end and extraordinary adventures. She learnt about the Poland Trek expedition thanks to the community of Pangaea Young Explorers - Mike Horn, youth united in an international program that took her to Nunavut last August. After coming back from the expedition, she decided to set up her own environmental project, called Baltica. So it happens, as for Louis-Philippe's journey, Vistula river is the axe of the project.

PL: Dopiero niedawno zaczęła realizować swoje marzenia podróży na drugi koniec świata i nietypowych przygód. O wyprawie Poland Trek dowiedziała się dzięki środowisku Pangaea Young Explorers - Mike Horn, programowi z którym w sierpniu ubiegłego roku wyjechała do Nunavut. Ekspedycja nauczyła ją o naturze i środowisku więcej niż jakakolwiek szkoła, i po powrocie postanowiła rozpocząć własny projekt ekologiczno-podróżniczy, Baltica. Tak się składa, że osią projektu, podobnie jak wyprawy Louisa-Philippa, jest Wisła.

Łukasz Krajewski: powers up the expedition on the Vistula
EN: Owner of Vistula Cruises. Entrepreneur and romantic, all in one. An expert on the Vistula he has a huge passion for boating and dedicated years to bringing back the passengers cruisers on the abandoned long time ago river. For the last 5 years he has been chartering yachts from the Wawel up to the Baltic Sea, demonstrating that the longest Polish river is an amazing waterway, undisturbed by urbanization and one definitely worth being discovered, for it's beauty, wildlife and history. Łukasz is a man who likes challenges - he also decided to charter people on the Żuławy Loop and Elbląg Canal. His boat tours start and end always in the heart of Gdansk, and pass through the most beautiful places which still bare traces of Mennonites, a rare and magical natural sight. He sails together with the skippers of the Vistula Cruises, Bartek Białas and Wojtek Lewandowski. Who knows what the next adventure for Łukasz Krajewski is?

PL: właściciel Żeglugi Wiślanej. Przedsiębiorca i romantyk w jednym. Miłośnik i znawca Wisły, a zarazem szaleniec, który uparł się, by na martwą od lat rzekę przywrócić pasażerską żeglugę. Już piaty rok czarteruje jachty spod Wawelu po sam Bałtyk, udowadniając, że najdłuższa rzeka Polski to niezwykły szlak, niezmącony cywilizacją, który warto odkryć na nowo. Wraz z niesamowitą i dziką przyrodą i historią. Człowiek, który lubi wyzwania - postanowił również wozić ludzi Pętlą Żuław i Kanałem Elbląskim. Jego łódki wiodą trasą, która ma swój początek i koniec w sercu Gdańska, a wiedzie przez uroczą krainę, w której wciąż pełno śladów mennonitów, rzadkiej przyrody i magii. Strach pomyśleć, co Łukasz Krajewski wymyśli za rok... Razem z nim płyną skipperzy Żeglugi Wiślanej, Bartek Białas i Wojtek Lewandowski.

Bartłomiej Ryży: cameraman
EN: Bartek is a professional Polish photographer and cameraman. In the expedition he will mainly focus on filming in the forests and on the boat.

PL: Bartek jest profesjonalnym fotograf i kamerzysta. W wyprawie będzie koncentrować się głównie na filmowanie w lasach i na łodzi.