Tuesday, February 7, 2012

Little Streams Make Big Rivers

EN: As mentioned in the project of the Poland Trek expedition, I will be like a droplet of water falling on the top of a mountain and make my way through the grass to find fellow drops and become a tiny stream. Guided by nature carved during millions of years in the rock, I will join other streams in the valleys and become stronger, as strong as a river. I want to be unstoppable with inertia and finish my way to the most precious place we have, the sea.

This is my journey as a drop. A single, simple element. Alone I'm nothing, forgotten in the ground. Together we are stronger and can do great things. Times have changed. We now must act together in the same direction. Nature will guide us, as it has done for millions of years. And water will save us. I hope everyone who reads this remembers to be humble, as without the others we are nothing, like the little droplet. I hope to inspire you all to find and plan a journey in nature, feel it, live it, do it. You'll only become better and earn deeper understanding of yourself and the strong bond you have with nature.

PL: Tak jak wspomniałem zarysowując plan wyprawy Poland Trek, będę jak kropelka wody spadająca na szczyt góry i utoruję sobie drogę przez trawy, żeby odnaleźć inne, podobne sobie kropelki i stać się potężnym strumieniem. Prowadzony przez skały, pełne szczelin wyżłobionych przez miliony lat, połączę się z innymi strumieniami płynącymi przez doliny i wreszcie stanę się silny jak rzeka. Chcę być niepowstrzymany i zakończyć swoją drogę w najdroższym miejscu, jakie mamy: w morzu.

To moja podróż jako kropelki wody. Drobnego, prostego składnika. Sam jestem nikim, wchłonięty przez glebę. Ale wspólnie jesteśmy silni i możemy dokonywać wielkich rzeczy. Czasy się zmieniły i musimy teraz działać wszyscy razem, w jednym celu. Prowadzić nas może natura, robiła to od milionów lat. A uratuje nas woda. Mam nadzieję, że wszyscy którzy to czytają będą pamiętać o niezbędnej pokorze, bo bez siebie nawzajem jesteśmy nikim, jak ta mała kropelka. Mam nadzieję, że zainspiruję Was wszystkich do podjęcia własnej wyprawy w naturę: żebyście ją poczuli, żyli na jej zasadach, rozumieli ją. To tylko pomaga zostać lepszym człowiekiem i lepiej zrozumieć samego siebie, poprzez niesamowicie silną relację, jaką ma się z naturą.