Wednesday, May 9, 2012

Day 3 - Part two- Sun and blisters

Update from Louis-Philippe in the mountains

They walked 14 hours today, still slightly behind schedule but they are continuing to catch up time. Currently around 79 km from Barania Gora. 
The sun has been a problem today causing some sun damage and they are suffering blisters on their feet. 

The snow line is low down the mountain so 50% of the time they are walking on thick snow so the proper snow shoes they have with them have been essential....

PL: Kolejna wiadomość z gór:
Dzisiaj szli 14 godzin, wciąż w lekkim niedoczasie, ale kontynuują marsz aby nadrobić czas. Aktualnie są ok. 79 kilometrów od Baraniej Góry.
Słońce było dziś problemem, wywołało lekkie poparzenia, a poza tym duet cierpi z powodu pęcherzy na stopach.
Pasmo śniegu dociera aż do stóp góry, więc przez 50% czasu chodzą po grubej warstwie śniegu. Odpowiednie buty to w tych warunkach konieczność...