Saturday, May 12, 2012

Day 4 and 5

The Tatras mountains are not to be underestimated. Louis-Philippe is making progress, though the harsh sun has been making it difficult and he has sunburn on his lower legs. But on waking this morning the burns did not seem too bad so on his goes. I meet up with him Saturday night, and then can hopefully get more information and post some pictures from what turned out to be a very challenging start to the Trek.

PL: Tatry nie powinny nigdy być lekceważone. Louis-Philippe powoli zbliża się do celu, z głębokim oparzeniem słonecznym na nogach. Ale dzisiaj rano oparzenia nie wydawały się tak poważne, więc kontynuuje wyprawę. W sobotę wieczór powinniśmy się spotkać, i wtedy przekażę więcej informacji oraz trochę zdjęć z tego, co okazało się być naprawdę trudnym początkiem wyprawy!